สถานีวิทยุสถานีวิทยุคนรักถิ่น 104.75 Mhz  อ.เนินขาม จ.ชัยนาท  โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เนินขาม เรดิโอ
ได้รับอนุญาตประกอบกิจการประเภทวิทยุบริการธุรกิจ  เลขที่ใบอนุญาต B0-S10030-.............  รหัสสถานี 02520832
ตั้งอยู่เลขที่  18 ม.4 ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท
สนใจติดต่อโฆษณา โทร. 08-6773-4557
สถานีวิทยุคนรักถิ่น 104.75 Mhz