สถานีวิทยุ บ้านชุมชนพระยาตาก LadyRadio FM 105.50 จ.ชัยนาท  โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิว เจริญศรี
ได้รับอนุญาตประกอบกิจการประเภทวิทยุบริการธุรกิจ  เลขที่ใบอนุญาต B0-S10030-1020-57    รหัสสถานี 02520840
ตั้งอยู่เลขที่ 341 หมู่ 4 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
สนใจติดต่อโฆษณา โทร. 08-9007-8589 , 08-9640-3811

สถานีวิทยุบ้านชุมชนพระยาตาก Lady Radio FM 105.50 MHz