สถานีวิทยุบ้านดอนกระพี้ DKP Radio 106.25 MHz
สถานีวิทยุบ้านดอนกระพี้ Your FM 106.25 MHz
ใบอนุญาตเลขที่ B0-                -56
ที่ตั้ง 357 หมู่ 1 ต.หันคา  อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
ติดต่อโฆษณาที่..คุณเกต..086-773-4557
E-mail:DKPradio@Hotmail.com