ชัยนาทเรดิโอ
สถานีวิทยุคนหันคา 90.0 MHz
ใบอนุญาตเลขที่ B0-S10030-1892-56
ที่ตั้ง 419/14 หมู่ 1 ต.หันคา  อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
ติดต่อโฆษณาที่..คุณเกต..086-773-4557
คุณปัด 089-742-2333
E-mail:DKPradio@Hotmail.com
สถานีวิทยุคนหันคา 90.0 MHz