ชัยนาทเรดิโอ
สถานีวิทยุสร้างสรรค์ท้องถิ่นคนชัยนาท 93.75 MHz Hot wave Radio
ที่ตั้ง 46/1 ม.4 ต.วัดโคก อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท
ติดต่อลงโฆษณา โทร. 08-5730-3702